Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Osnovne šole Polje

Zaključen: 29. 4. 2019 , odpiranje prijav: 29. 4. 2019

Datum objave: 25. 3. 2019
Rok za prijavo: 29. 4. 2019 do 10:00, e-JN
Odpiranje prijav: 29. 4. 2019 ob 10:01, e-JN

Rok za vprašanja: 11. 4. 2019 do 12:00.

Objava na portalu javnih naročil pod številko: JN001743/2019-B01.

Razpisne datoteke