Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca dr. France Prešeren

Zaključen: 17. 2. 2022 , odpiranje prijav: 17. 2. 2022

Datum objave: 20. 1. 2022
Rok za prijavo: 17. 2. 2022 elektronska predložitev ponudb do 12.00
Odpiranje prijav: 17. 2. 2022 Elektronsko odpiranje ponudb ob 14.00 uri

Rok za vprašanja: 27.1.2022 do 9.00.

Objava na portalu javnih naročil pod številko: JN000346/2022-B01 

Razpisne datoteke