Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Mojca

Zaključen: 6. 5. 2019 , odpiranje prijav: 6. 5. 2019

Datum objave: 3. 4. 2019
Rok za prijavo: 6. 5. 2019 do 12:00, e-JN
Odpiranje prijav: 6. 5. 2019 ob 12:10, e-JN

Rok za vprašanja: 15. 04. 2019 do 14:00.

Objava na portalu javnih naročil pod številko JN002001/2019-B01.

Razpisne datoteke