Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Pedenjped

Zaključen: 13. 5. 2019 , odpiranje prijav: 13. 5. 2019

Datum objave: 9. 4. 2019
Rok za prijavo: 13. 5. 2019 do 10:00, e-JN
Odpiranje prijav: 13. 5. 2019 ob 10:10. e-JN

Rok za vprašanja: 24. 04. 2019 do 12:00.

Objava na portalu javnih naročil pod številko JN002114/2019-B01.

Razpisne datoteke