Sukcesivna dobava živil za OŠ Riharda Jakopiča

Zaključen: 28. 9. 2012

Datum objave: 14. 9. 2012
Rok za prijavo: 28. 9. 2012

Številka: 430-114/2012-69; Številka JN: 12/600035.

Izbor dobaviteljev za sukcesivno dobavo prehrambenega blaga za OŠ Riharda Jakopiča
sklop 1: mesni izdelki,
sklop 2: siri in sirni namazi,
sklop 3: splošno prehrambeno blago,
sklop 4: eko mleko in mlečni izdelki.

Objava na Portalu javnih naročil: JN9950/2012.

Obrazci