Sukcesivni nakup in dobava živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Šentvid

Zaključen: 27. 11. 2012

Datum objave: 17. 10. 2012
Rok za prijavo: 27. 11. 2012

Številka: 430-988/2012-4; Številka: JN12/600045.

Objava na Portalu JN: 11206/2012

Obrazci

Razpisne datoteke