Sukcesivni nakup in dobava živil po sklopih za obdobje dveh let za Viške vrtce

Zaključen: 19. 4. 2012

Datum objave: 9. 3. 2012
Rok za prijavo: 19. 4. 2012

Številka: 430-131/2012-3 Številka JN: 12/600006

Objava na Portalu javnih naročil: JN2616/2012.

Obrazci

Razpisne datoteke