Sukcesivni nakup in dobava živil po sklopih za obdobje dveh let za Vrtec Mladi rod

Zaključen: 20. 4. 2012

Datum objave: 8. 3. 2012
Rok za prijavo: 20. 4. 2012

Številka: 430-116/2012-4 Številka JN: 12/600005

Objava na Portalu javnih naročil: JN2615/2012
 

Obrazci

Razpisne datoteke