Sukcesivni nakup in dobava živil po sklopih za živila iz skupin mlečnih izdelkov, suhega sadja in dietnih živil za potrebe Vrtca Črnuče«

Zaključen: 5. 9. 2012

Datum objave: 28. 8. 2012
Rok za prijavo: 5. 9. 2012

Številka: 430-856/2012-3; Številka JN: 12/600038

Številka objave javnega naročila na Portalu javnih naročil: JN9255/2012.

Obrazci

Razpisne datoteke