Ulica Stare Pravde 3, izvedba GO del pri obnovi ulične in stranske fasade s stavbnim pohištvom ter dela strehe s frčado na stavbi Ulica Stare pravde 3 v Ljubljani v okviru LMM

Zaključen: 6. 10. 2022 , odpiranje prijav: 6. 10. 2022

Datum objave: 22. 9. 2022
Rok za prijavo: 6. 10. 2022 do 12:00 ure; eJN.
Odpiranje prijav: 6. 10. 2022 ob 14.00 uri; eJN.

Rok za vprašanja: 29.9.2022 do 15:00.

Objava na Portalu JN pod številko objave: JN006461/2022-W01.

Razpisne datoteke