Ureditev odvodnjavanja meteornih vod v Tivoliju

Zaključen: 23. 7. 2014 , odpiranje prijav: 23. 7. 2014

Datum objave: 8. 7. 2014
Rok za prijavo: 23. 7. 2014 do 11.00 ure.
Odpiranje prijav: 23. 7. 2014 ob 12:00 uri.

Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik: 430-917/2014-4 .

Objava na Portalu javnih naročil: JN7356/2014.

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: 17. 7. 2014 do 12:00 ure.

Obrazci

Razpisne datoteke