Ureditev Severnega parkirišča na Žalah

Zaključen: 30. 8. 2019

Datum objave: 12. 8. 2019
Rok za prijavo: 30. 8. 2019 do 10:00 ure.

Objava na Portalu JN pod številko objave JN005733/2019-W01.

Vprašanja ponudnikov do 27. 8. 2019 do 10.00 ure.

Razpisne datoteke