Ureditev Zaloške ceste od km 3,020 s priključkom ulice Pot v mejah v dolžini 35m in Poti na Labar v dolžini 30m (komunalno opremljanje)

Zaključen: 23. 2. 2023 , odpiranje prijav: 23. 2. 2023

Datum objave: 7. 2. 2023
Rok za prijavo: 23. 2. 2023 do 12:00. e-JN
Odpiranje prijav: 23. 2. 2023 ob 14:00, e-JN

Vprašanja ponudnikov do 15.02. 2023 do 10.00 ure.

Objava na Portalu JN pod številko objave je JN000636/2023-W01.

Popravek RD, 15. 2. 2023, pod številko objave JN000636/2023-K01.

Popravek RD, 21. 2. 2023, pod številko objave JN000636/2023-K02.

Razpisne datoteke