Ureditev zelene površine – Park Habjanov bajer

Zaključen: 25. 7. 2014 , odpiranje prijav: 25. 7. 2014

Datum objave: 15. 7. 2014
Rok za prijavo: 25. 7. 2014 do 9.00 ure.
Odpiranje prijav: 25. 7. 2014 ob 10.00 uri, Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana

Objava na Portalu javnih naročil: NMV2450/2014

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.7.2014 do 12:00 ure.

Obrazci

Razpisne datoteke