Vzpostavitev skupne digitalne platforme Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 7. 3. 2022

Datum objave: 28. 1. 2022
Rok za prijavo: 7. 3. 2022 do 12:00, e-JN

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21. 2. 2022 do 10:00.

Objava na Portalu JN pod številko objave: JN000560/2022-B01.

Razpisne datoteke