Zavarovanje oseb, premoženja in drugih premoženjskih interesov za MOL in pravne osebe, katerih ustanoviteljica je MOL in druge pravne osebe v katerih ima MOL prevladujoč vpliv pri upravljanju in nadzoru

Zaključen: 12. 11. 2014 , odpiranje prijav: 12. 11. 2014

Datum objave: 9. 10. 2014
Rok za prijavo: 12. 11. 2014 do 10.00 ure.
Odpiranje prijav: 12. 11. 2014 ob 14.00 uri, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana,

Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-112/2014.

Številka objave na Portalu javnih naročil: JN9744/2014

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: 28. 10. 2014  do 12:00ure. 

Objava v Uradnem listu EU, 9.10.2014 pod št. 2014/s 194-342903.

Razpisne datoteke