Javni razpis MOL za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij ter znanstvenih oziroma strokovnih posvetov za leto 2023

Zaključen: 9. 1. 2023 , objava rezultatov: 13. 4. 2023

Datum objave: 25. 11. 2022
Rok za prijavo: 9. 1. 2023
Rezultati razpisa: 13. 4. 2023

Predmet razpisa: znanstvene oziroma strokovne publikacije in posveti.

Prijavitelj mora vlogo vnesti v spletno aplikacijo, ki je objavljena na e-naslovu: http://erazpisisubvencije.ljubljana.si.
Prijavitelj mora izpolnjen prijavni obrazec, ki ga natisne iz spletne aplikacije, z vsemi zahtevanimi prilogami, poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, najkasneje do vključno 9. 1. 2023 do 24.00 ure.

Razpisne datoteke

Rezultati razpisa