Javni razpis MOL za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij ter znanstvenih oziroma strokovnih posvetov za leto 2024

Zaključen: 10. 1. 2024

Datum objave: 24. 11. 2023
Rok za prijavo: 10. 1. 2024

Znanstvene oziroma strokovne publikacije in posveti.

Prijavitelj mora vlogo vnesti v spletno aplikacijo, ki je objavljena na e-naslovu: http://erazpisisubvencije.ljubljana.si.
Prijavitelj mora izpolnjen prijavni obrazec, ki ga natisne iz spletne aplikacije, z vsemi zahtevanimi prilogami, poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, najkasneje do vključno 10. 1. 2024 do 24.00 ure.

Razpisne datoteke