Javni razpis za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij ter znanstvenih oziroma strokovnih posvetov za leto 2021

Zaključen: 18. 1. 2021 , objava rezultatov: 28. 4. 2021

Datum objave: 18. 12. 2020
Rok za prijavo: 18. 1. 2021
Rezultati razpisa: 28. 4. 2021

Predmet razpisa:

  • Znanstvene oziroma strokovne publikacije v tiskani in elektronski obliki, ki obravnavajo vprašanje okolja in življenja v Ljubljani, njen razvoj, zgodovino in osebnosti ter druge teme, ki so pomembne za promocijo Ljubljane: znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov, sofinanciranih s strani Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL), ter tematske številke znanstvene periodike, ki obravnavajo problematiko MOL ali prevode del, ki so zaradi obravnavanega področja lahko pomembna pri prenosu tujih izkušenj v razvoj mesta.
  • Delavnice, seminarji, kongresi, konference,.. ki so tematsko naravnani na vprašanja okolja in življenja v Ljubljani, njenega razvoja, zgodovine ali osebnosti, pomembnih za Ljubljano, in pomembno prispevajo k njeni promociji.

Prijavitelj mora vlogo za vsak projekt posebej (če prijavlja več projektov) vnesti v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu: https://erazpisisubvencije.ljubljana.si/si/financiranje-razpisi/jr-publikacije-in-posveti-2021/. Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge mora prijavitelj prijavni obrazec za vsako vlogo posebej iz aplikacije natisniti, ga lastnoročno podpisati ter žigosati. Izpolnjen in natisnjen prijavni obrazec z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do 22. 11. 2021 do 24. ure.

 

Razpisne datoteke

Rezultati razpisa