Rokovnik

Na podlagi 40. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 92/20 - odločba US.) je Državna volilna komisija na 39. seji dne 30. 8. 2022 sprejela Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov, ki bodo 20. 11. 2022.