Sedeži in območja volišč

Seznam sedežev in območij volišč v MOL za lokalne volitve župana, članov mestnega sveta in za volitve članov svetov četrtnih skupnosti

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 92/20 - odločba US.) je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na 22. seji dne 2. 9. 2022 sprejela Sklep o določitvi sedežev in območij volišč v Mestni občini Ljubljana za lokalne volitve župana, članov mestnega sveta in članov svetov četrtnih skupnosti 2022.

BEŽIGRAD 

6101001 BEŽIGRAD OŠ Franceta Bevka, Ul. Pohorskega bataljona 1
6101002 BEŽIGRAD OŠ Franceta Bevka, Ul. Pohorskega bataljona 1
6101003 BEŽIGRAD Prostori MOL, Vojkova c.87
6101004 BEŽIGRAD Prostori MOL, Vojkova c. 73
6101005 BEŽIGRAD OŠ Bežigrad, Črtomirova ul.12
6101006 BEŽIGRAD OŠ Bežigrad, Črtomirova ul.12
6101007 BEŽIGRAD OŠ Bežigrad, Črtomirova ul.12
6101008 BEŽIGRAD OŠ Bežigrad, Črtomirova ul.12
6101009 BEŽIGRAD Knjižnica Bežigrad, Einspielerjeva ulica 1
6101010 BEŽIGRAD Knjižnica Bežigrad, Einspielerjeva ulica 1
6101011 BEŽIGRAD Zavod RS za zaposlovanje, Parmova 32
6101012 BEŽIGRAD Društvo distrofikov Slovenije, Linhartova c. 1
6101013 BEŽIGRAD OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva ul. 1
6101014 BEŽIGRAD OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva ul. 1
6101015 BEŽIGRAD OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva ul. 1
6101016 BEŽIGRAD Prostori MOL, Dunajska c. 101
6101017 BEŽIGRAD Prostori MOL, Dunajska c. 101
6101018 BEŽIGRAD OŠ Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
6101019 BEŽIGRAD OŠ Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
6101020 BEŽIGRAD OŠ Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
6101021 BEŽIGRAD OŠ Savsko naselje, Matjaževa ul.4
6101022 BEŽIGRAD OŠ Savsko naselje, Matjaževa ul. 4
6101023 BEŽIGRAD OŠ Savsko naselje, Matjaževa ul. 4
6101024 BEŽIGRAD OŠ Milana Šuštaršiča, Štembalova ul. 2a
6101025 BEŽIGRAD OŠ Milana Šuštaršiča, Štembalova ul. 2a
6101026 BEŽIGRAD OŠ Milana Šuštaršiča, Štembalova ul. 2a
6101027 BEŽIGRAD Okrepčevalnica Stari vice, Šifrerjeva 3
6101028 BEŽIGRAD Okrepčevalnica Stari vice, Šifrerjeva 3

CENTER 

6102029 CENTER Prostori MOL, Štefanova ul. 11
6102030 CENTER Prostori MOL, Štefanova ul. 11
6102031 CENTER OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ul.16
6102032 CENTER OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ul.16
6102033 CENTER OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ul. 16
6102034 CENTER OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva ul. 11
6102035 CENTER OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva ul. 11
6102036 CENTER OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva ul. 11
6102037 CENTER OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva ul. 11
6102038 CENTER Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Poljanska c.61
6102039 CENTER Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Poljanska c.61
6102040 CENTER Dom upokojencev Poljane, Ulica Janeza Pavla II. 4
6102041 CENTER OŠ Poljane, Zemljemerska ul. 7
6102042 CENTER OŠ Poljane, Zemljemerska ul. 7
6102043 CENTER OŠ Prule, Prule 13, Ljubljana, Prostor galerije
6102044 CENTER OŠ Prule, Prule 13, Ljubljana, Prostor galerije
6102045 CENTER Info točka 65+, Mačkova 1
6102046 CENTER OŠ Vodmat, Potrčeva ul. 1
6102047 CENTER OŠ Vodmat, Potrčeva ulica 1
6102048 CENTER Prostori MOL, Rozmanova ul.12

ČRNUČE 

6103049 ČRNUČE Prostori MOL, Zajčeva pot 34
6103050 ČRNUČE Gasilski dom, Nadgoriška c. 18
6103051 ČRNUČE OŠ Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9
6103052 ČRNUČE OŠ Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9
6103053 ČRNUČE OŠ Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9
6103054 ČRNUČE Prostori MOL, Dunajska c.367
6103055 ČRNUČE Prostori MOL, Dunajska c.367
6103056 ČRNUČE British International School, C. 24.junija 92
6103057 ČRNUČE British International School, C. 24.junija 92

DRAVLJE 

6104058 DRAVLJE OŠ Dravlje, Klopčičeva ul.1
6104059 DRAVLJE OŠ Dravlje, Klopčičeva ul.1
6104060 DRAVLJE Dom starejših občanov Dravlje, Kunaverjeva ul.15
6104061 DRAVLJE Inštitut Montessori, Ulica Ferda Kozaka 49
6104062 DRAVLJE Inštitut Montessori, Ulica Ferda Kozaka 49
6104063 DRAVLJE Inštitut Montessori, Ulica Ferda Kozaka 49
6104064 DRAVLJE Dom krajanov, Draveljska ul.44
6104065 DRAVLJE Dom krajanov, Draveljska ul.44
6104066 DRAVLJE Dom krajanov, Draveljska ul.44
6104067 DRAVLJE OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška c.35
6104068 DRAVLJE OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška c.35
6104069 DRAVLJE OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška c.35

GOLOVEC 

6105070 GOLOVEC PGD Bizovik, Bizoviška cesta 15a
6105071 GOLOVEC Podružnična šola Hrušica, Pot do šole 1
6105072 GOLOVEC OŠ Karla Destovnika Kajuha, Jakčeva ul. 42
6105073 GOLOVEC OŠ Karla Destovnika Kajuha, Jakčeva ul. 42
6105074 GOLOVEC OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva ul.10
6105075 GOLOVEC OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva ul.10
6105076 GOLOVEC OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva ul.10
6105077 GOLOVEC OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva ul.10

JARŠE

6106078 JARŠE Gasilski dom Šmartno, Kopna pot 6
6106079 JARŠE OŠ Nove Jarše, Clevelandska ul.11
6106080 JARŠE OŠ Nove Jarše, Clevelandska ul.11
6106081 JARŠE OŠ Nove Jarše, Clevelandska ul.11
6106082 JARŠE OŠ Jožeta Moškriča, Jarška c.34
6106083 JARŠE OŠ Jožeta Moškriča, Jarška c.34
6106084 JARŠE OŠ Jožeta Moškriča, Jarška c.34
6106085 JARŠE OŠ Vide Pregarc, Bazoviška ul. 1
6106086 JARŠE OŠ Vide Pregarc, Bazoviška ul. 1
6106087 JARŠE OŠ Vide Pregarc, Bazoviška ul. 1
6106088 JARŠE Zadružni dom Zadobrova, Zadobrovška c.88

MOSTE 

6107089 MOSTE Gasilski dom Slape, Slape 50
6107090 MOSTE OŠ Martina Krpana, Gašperšičeva ul.10
6107091 MOSTE OŠ Martina Krpana, Gašperšičeva ul.10
6107092 MOSTE Dom občanov Fužine, Preglov trg 15
6107093 MOSTE Dom občanov Fužine, Preglov trg 15
6107094 MOSTE OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8
6107095 MOSTE OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8
6107096 MOSTE OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8
6107097 MOSTE OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8
6107098 MOSTE SŠ za gostinstvo in turizem, Preglov trg 9
6107099 MOSTE SŠ za gostinstvo in turizem, Preglov trg 9
6107100 MOSTE Gimnazija Moste, Zaloška c. 49
6107101 MOSTE Gimnazija Moste, Zaloška c. 49
6107102 MOSTE Gimnazija Moste, Zaloška c. 49
6107103 MOSTE Gimnazija Moste, Zaloška c. 49
6107104 MOSTE Gimnazija Moste, Zaloška c. 49
6107105 MOSTE OŠ Ketteja in Murna, Koširjeva ul.2
6107106 MOSTE OŠ Ketteja in Murna, Koširjeva ul.2
6107107 MOSTE OŠ Ketteja in Murna, Koširjeva ul.2
6107108 MOSTE OŠ Ketteja in Murna, Koširjeva ul.2

POLJE 

6108109 POLJE OŠ Zalog, Cerutova ulica 7
6108110 POLJE OŠ Zalog, Cerutova ul. 7
6108111 POLJE Center Zalog, Zaloška cesta 267, 1. nadstropje
6108112 POLJE Center Zalog, Zaloška cesta 267, 1. nadstropje
6108113 POLJE Dom Podgrad, Podgrajska c. 6e
6108114 POLJE GD Zgornji Kašelj, Kašeljska c.95
6108115 POLJE OŠ Zgornji Kašelj, Kašeljska c. 119a
6108116 POLJE OŠ Zgornji Kašelj, Kašeljska c. 119a
6108117 POLJE OŠ Zgornji Kašelj, Kašeljska c. 119a
6108118 POLJE Prostori MOL , Polje 12
6108119 POLJE Prostori MOL, Polje 12
6108120 POLJE OŠ Polje, Polje 358
6108121 POLJE OŠ Polje, Polje 358
6108122 POLJE Gasilski dom Slape, Slape 50
6108123 POLJE Zadružni dom Zadobrova, Zadobrovška c.88
6108124 POLJE OŠ Zadobrova, Zadobrovška c.35
6108125 POLJE OŠ Zadobrova, Zadobrovška c.35

POSAVJE 

6109126 POSAVJE Kulturni dom Savlje Kleče, Savlje 101
6109127 POSAVJE OŠ Danile Kumar, Gogalova ulica 15
6109128 POSAVJE OŠ Danile Kumar, Gogalova ulica 15
6109129 POSAVJE OŠ Danile Kumar, Gogalova ulica 15
6109130 POSAVJE OŠ Danile Kumar, Gogalova ulica 15
6109131 POSAVJE OŠ Danile Kumar, Gogalova ulica 15
6109132 POSAVJE OŠ Danile Kumar, Gogalova ulica 15
6109133 POSAVJE OŠ Danile Kumar, Gogalova ulica 15
6109134 POSAVJE OŠ Danile Kumar, Gogalova ulica 15

ROŽNIK 

6110135 ROŽNIK OŠ Vič, Abramova ul. 26
6110136 ROŽNIK OŠ Vič, Abramova ul. 26
6110137 ROŽNIK OŠ Vič, Abramova ul. 26
6110138 ROŽNIK OŠ Vič, Abramova ul. 26
6110139 ROŽNIK OŠ Vrhovci, C. na Bokalce 1
6110140 ROŽNIK OŠ Vrhovci, C. na Bokalce 1
6110141 ROŽNIK Tehnološki park Lj, Tehnološki park 19 (stavba B)
6110142 ROŽNIK Tehnološki park Lj, Tehnološki park 19 (stavba B)
6110143 ROŽNIK BTF - Odd. za lesarstvo, Rožna dolina c. VIII/34
6110144 ROŽNIK BTF - Odd. za lesarstvo, Rožna dolina c. VIII/34
6110145 ROŽNIK BTF - Odd. za lesarstvo, Rožna dolina c. VIII/34

RUDNIK 

6111146 RUDNIK OŠ Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48
6111147 RUDNIK OŠ Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48
6111148 RUDNIK OŠ Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48
6111149 RUDNIK OŠ Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48
6111150 RUDNIK OŠ Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48
6111151 RUDNIK OŠ Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48
6111152 RUDNIK OŠ Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48
6111153 RUDNIK OŠ Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48
6111154 RUDNIK OŠ Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48
6111155 RUDNIK OŠ Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48
6111156 RUDNIK OŠ Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48

SOSTRO 

6112157 SOSTRO OŠ Besnica, Besnica 23
6112158 SOSTRO OŠ Janče, Gabrje pri Jančah 16
6112159 SOSTRO OŠ Prežganje, Prežganje 7
6112160 SOSTRO Župnišče Javor, Javor 1
6112161 SOSTRO Podružnična šola Lipoglav, Mali Lipoglav 8
6112162 SOSTRO Spominska hiša Podlipoglav, Podlipoglav 19
6112163 SOSTRO OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
6112164 SOSTRO OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
6112165 SOSTRO OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
6112166 SOSTRO Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe odredov 43

ŠENTVID 

6113167 ŠENTVID Gasilski dom, Prušnikova ul.57
6113168 ŠENTVID MOL-Ljudski dom, Prušnikova ul.99
6113169 ŠENTVID MOL - Ljudski dom, Prušnikova ul.99
6113170 ŠENTVID MOL - Ljudski dom, Prušnikova ul.99
6113171 ŠENTVID Gasilski dom, Vižmarska pot 9
6113172 ŠENTVID Gasilski dom, Vižmarska pot 9
6113173 ŠENTVID Prostori MOL, Na gmajni 1, Ljubljana-Šentvid
6113174 ŠENTVID OŠ Vižmarje - Brod, Na gaju 2
6113175 ŠENTVID OŠ Vižmarje - Brod, Na gaju 2
6113176 ŠENTVID OŠ Vižmarje - Brod, Na gaju 2
6113177 ŠENTVID Vrtec Šentvid, Enota Mišmaš, Kosijeva ul. 1
6113178 ŠENTVID GD Stanežiče, Stanežiče 64
6113179 ŠENTVID Gasilski dom Medno, Medno 79

ŠIŠKA 

6114180 ŠIŠKA OŠ Sp. Šiška, Gasilska c.17
6114181 ŠIŠKA OŠ Sp. Šiška, Gasilska c. 17
6114182 ŠIŠKA OŠ Sp. Šiška, Gasilska c.17
6114183 ŠIŠKA OŠ Sp. Šiška, Gasilska c. 17, Ljubljana
6114184 ŠIŠKA Gimnazija Ljubljana - Šiška, Aljaževa ul.32
6114185 ŠIŠKA Gimnazija Ljubljana - Šiška, Aljaževa ul.32
6114186 ŠIŠKA Vrtec Andersen, Derčeva ul.10
6114187 ŠIŠKA OŠ Riharda Jakopiča, Derčeva ul.1
6114188 ŠIŠKA OŠ Riharda Jakopiča, Derčeva ul.1
6114189 ŠIŠKA OŠ Riharda Jakopiča, Derčeva ul.1
6114190 ŠIŠKA OŠ Riharda Jakopiča, Derčeva ul.1
6114191 ŠIŠKA OŠ Riharda Jakopiča, Derčeva ul.1
6114192 ŠIŠKA Vrtec Najdihojca, Gorazdova ul.6
6114193 ŠIŠKA Prostori MOL, Kebetova ul.1
6114194 ŠIŠKA OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ul. 16
6114195 ŠIŠKA OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ul.16
6114196 ŠIŠKA OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ul.16
6114197 ŠIŠKA OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ul.16
6114198 ŠIŠKA OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ul.16
6114199 ŠIŠKA OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ul.16
6114200 ŠIŠKA OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ul.16
6114201 ŠIŠKA OŠ Koseze, Ledarska ul. 23
6114202 ŠIŠKA OŠ Koseze, Ledarska ul. 23
6114203 ŠIŠKA OŠ Koseze, Ledarska ul. 23
6114204 ŠIŠKA OŠ Koseze, Ledarska ul. 23
6114205 ŠIŠKA OŠ Koseze, Ledarska ul. 23
6114206 ŠIŠKA OŠ Koseze, Ledarska ul. 23
6114207 ŠIŠKA OŠ Koseze, Ledarska ul.23
6114208 ŠIŠKA OŠ Hinka Smrekarja, Gorazdova ul.16
6114209 ŠIŠKA OŠ Hinka Smrekarja, Gorazdova ul. 16
6114210 ŠIŠKA OŠ Hinka Smrekarja, Gorazdova ul. 16
6114211 ŠIŠKA OŠ Hinka Smrekarja, Gorazdova ul. 16

ŠMARNA GORA

6115212 ŠMARNA GORA OŠ Šmartno, Cesta v Gameljne 7, Lj-Šmartno
6115213 ŠMARNA GORA OŠ Šmartno, Cesta v Gameljne 7, Lj-Šmartno
6115214 ŠMARNA GORA OŠ Šmartno, Cesta v Gameljne 7, Lj-Šmartno
6115215 ŠMARNA GORA Dom gasilcev in krajanov Tacen, Pločanska ul.8

TRNOVO

6116216 TRNOVO OŠ Trnovo, Karunova ul. 14a
6116217 TRNOVO OŠ Trnovo, Karunova ul. 14a
6116218 TRNOVO OŠ Trnovo, Karunova ul. 14a
6116219 TRNOVO OŠ Trnovo, Karunova ul. 14a
6116220 TRNOVO OŠ Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2
6116221 TRNOVO OŠ Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2
6116222 TRNOVO OŠ Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2
6116223 TRNOVO OŠ Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2
6116224 TRNOVO OŠ Kolezija, Cesta v Mestni log 46
6116225 TRNOVO OŠ Kolezija, Cesta v Mestni log 46
6116226 TRNOVO Dijaški dom Vič, Gerbičeva ul. 51a
6116227 TRNOVO Dom gasilcev, Cesta v Mestni log 31
6116228 TRNOVO Biotehniški izobraž. center, C. v mestni log 47

VIČ

6117229 VIČ Osnovna šola Vič, Tržaška cesta 74
6117230 VIČ Osnovna šola Vič, Tržaška cesta 74
6117231 VIČ OŠ Kolezija, Splitska ulica 13
6117232 VIČ JP VOKA SNAGA d.o.o., Cesta dveh cesarjev 111
6117233 VIČ Prostori MOL, Tbilisijska ul.22a
6117234 VIČ Prostori MOL, Tbilisijska ul.22a
6117235 VIČ Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška c. 25
6117236 VIČ Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška c. 25
6117237 VIČ Obrtna zbornica Vič, Tržaška cesta 207
6117238 VIČ Obrtna zbornica Vič, Tržaška cesta 207
6117239 VIČ GD Kozarje, Cesta na Ključ 56

POSEBNE OBLIKE GLASOVANJA

PREDČASNO GLASOVANJE

Bežigrad 6101901 Gospodarsko razstavišče, Marmorna dvorana, Dunajska cesta 18, Ljubljana
Center 6102901 Gospodarsko razstavišče, Marmorna dvorana, Dunajska cesta 18, Ljubljana
Črnuče 6103901 Gospodarsko razstavišče, Marmorna dvorana, Dunajska cesta 18, Ljubljana
Dravlje 6104901 Gospodarsko razstavišče, Marmorna dvorana, Dunajska cesta 18, Ljubljana
Golovec 6105901 Gospodarsko razstavišče, Marmorna dvorana, Dunajska cesta 18, Ljubljana
Jarše 6106901 Gospodarsko razstavišče, Marmorna dvorana, Dunajska cesta 18, Ljubljana
Moste 6107901 Gospodarsko razstavišče, Marmorna dvorana, Dunajska cesta 18, Ljubljana
Polje 6108901 Gospodarsko razstavišče, Marmorna dvorana, Dunajska cesta 18, Ljubljana
Posavje 6109901 Gospodarsko razstavišče, Marmorna dvorana, Dunajska cesta 18, Ljubljana
Rožnik 6110901 Gospodarsko razstavišče, Marmorna dvorana, Dunajska cesta 18, Ljubljana
Rudnik 6111901 Gospodarsko razstavišče, Marmorna dvorana, Dunajska cesta 18, Ljubljana
Sostro 6112901 Gospodarsko razstavišče, Marmorna dvorana, Dunajska cesta 18, Ljubljana
Šentvid 6113901 Gospodarsko razstavišče, Marmorna dvorana, Dunajska cesta 18, Ljubljana
Šiška 6114901 Gospodarsko razstavišče, Marmorna dvorana, Dunajska cesta 18, Ljubljana
Šmarna gora 6115901 Gospodarsko razstavišče, Marmorna dvorana, Dunajska cesta 18, Ljubljana
Trnovo 6116901 Gospodarsko razstavišče, Marmorna dvorana, Dunajska cesta 18, Ljubljana
Vič 6117901 Gospodarsko razstavišče, Marmorna dvorana, Dunajska cesta 18, Ljubljana

VOLITVE PO POŠTI
Mestna hiša 6118997 Mestni trg 1, Ljubljana