Sklepi Volilne komisije MOL

Potrebno število podpisov kadar določa kandidata za župana skupina volivcev

V 106. členu Zakona o lokalnih volitvah je določeno, da kadar določa kandidata za župana skupina volivcev je potrebno število podpisov najmanj 2%, od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500. Na zadnjih rednih volitvah za župana je glasovalo 102.593 volivcev, tako, da je potrebno število podpisov 2.052.

Potrebno število podpisov, kadar listo kandidatov za mestni svet določi skupina volivcev

V 68. členu Zakona o lokalnih volitvah je določeno, da kadar določi listo kandidatov za mestni svet skupina volivcev, je potrebno število podpisov najmanj 1% od števila volivcev v občini na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1.000. Kadar listo kandidatov za Mestni svet določi skupina volivcev, je potrebno število podpisov 1.000.

Potrebno število podpisov, kadar listo kandidatov za svete četrtnih skupnosti določi skupina volivcev

V tretjem odstavku 109. člena Zakona o lokalnih volitvah je določeno, da lahko kandidate za člane sveta krajevne, vaške oziroma četrtne skupnosti določi s podpisovanjem skupina najmanj desetih volivcev. Podpisi se dajejo na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov.

Objava kandidatur

Na podlagi 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor v povezavi z drugim odstavkom 74. člena Zakona o lokalnih volitvah se seznami potrjenih list kandidatov objavijo v medijih, upoštevajoč načelo čim širše obveščenosti volivcev ter načelo gospodarnosti, najpozneje petnajst dni pred dnem glasovanja.

Sklep o postopku izvedbe žrebanja

Na podlagi prvega odstavka 60. člena Zakona o volitvah v državni zbor v povezavi s 74. členom Zakona o lokalnih volitvah Volilna komisija MOL sestavi seznam potrjenih list kandidatov po vrstnem redu, ki se določi z žrebom.