2001

Volitve v Svete Četrtnih skupnosti leta 2001

Udeležba (podatki za celotno Ljubljano)

Na "Prvih volitvah v svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana" ima pravico voliti skupaj 215.234 volilcev. Do 19:00  je glasovalo skupaj 77.981 volilcev. Volilna udeležba je bila 36,23 %.

Udeležba po četrtnih skupnostih

Četrtna skupnost Udeležba Število volivcev Odstotek udeležbe
Črnuče 3.293 8.616 38,22 %
Posavje 3.039 7.928 38,33 %
Bežigrad 9.825 27.508 35,72 %
Center 7.948 20.569 38,64 %
Jarše 3.307 10.657 31,03 %
Moste 5.257 18.001 29,20 %
Polje 4.721 13.879 34,02 %
Sostro 1.891 4.426 42,72 %
Golovec 2.991 9.005 33,21 %
Rudnik 3.189 8.400 37,96 %
Trnovo 4.321 11.549 37,41 %
Vič 3.683 10.316 35,70 %
Rožnik 4.013 10.597 37,87 %
Šiška 10.169 27.389 37,13 %
Dravlje 4.673 12.884 36,27 %
Šentvid 4.673 10.051 41,47 %
Šmarna gora 1.493 3.459 43,16 %