torek, 5. 12. 2017

Ljubljana je čebelam najprijaznejša občina 2017

Mestna občina Ljubljana je v okviru Dneva čebelarskega turizma prejela priznanje čebelam najprijaznejša občina v letu 2017.

V Ljubljani smo strukturirano in celostno skrb za čebele intenzivneje začeli izvajati leta 2015, ko je zaživela Čebelja pot. Gre za povezavo vseh, ki skrbijo za dobrobit čebel v mestu. Danes jih je že 32, od institucij, povezanih s kulturo, izobraževanjem in zdravjem, do gospodarskih družb, nevladnih organizacij in čebelarjev.

Med posebnimi dosežki, ki so nam prinesli naziv Čebelam najbolj prijazna občina 2017, izpostavljamo:

  • postavitev Mestnega čebelnjaka v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani, ki je nastal po načrtih študentov Fakultete za arhitekturo UL v sklopu Seminarja Dešman – gre za čebelnjak, kjer bo za čebele skrbel prof. dr. Janko Božič z Biotehniške fakultete UL, namenjen pa bo študentom, ki bodo v njem izvajali različne meritve in se praktično izobraževali s področja čebelarstva;
  • skrb za sajenje medovitih rastlin v mestu, od drevoredov, do rondojev, zasajenih z medovitimi trajnicami. Skupaj z BTC in partnerji v sklopu projekta Pomagajmo čebelici: Ocvetličimo mesto, spodbujamo meščane k sajenju medovitih rastlin na balkone in vrtove. Na ta način imajo čebele pašo tudi po končani pašni sezoni;
  • Medoviti vrt na Grbi v sklopu javnega sadovnjaka je prostor, kjer se z medovitimi rastlinami in življenjem čebel srečujejo najmlajši. S pomočjo Zavoda Eneja, socialnega podjetja, smo zasnovali in uredili medoviti vrt, ki je del Pustolovščine z učinkom, namenjene otrokom in družinam z otroki. Medovit vrt vsako leto nadgrajujemo tako z zasaditvijo kot tudi z vsebinami;
  • Mali piramidalni medoviti vrt v Parku Evrope stoji na ploščadi pred Cankarjevim domom v Ljubljani. Zasajen je z avtohtonimi medovitimi rastlinami. Izbor so pripravili v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani, sadike so zagotovili v Vrtnariji Klančič – Golob.
  • na Čebelji poti so bila zasnovana turistična vodenja (triurni program in celodnevni obisk in spoznavanje poti) in pedagoški programi za vse tri tirade devetletke, v katere so vključeni štirje partnerji poti – Botanični vrt, BIC Ljubljana, Plečnikova hiša in Slovenski etnografski muzej;
  • velika razstava z naslovom Urbana čebelja domovanja od Plečnika do danes, kjer smo moči združili s fotografom Žigo Koritnikom in z BTC s partnerji (razstava je do 8. januarja 2018 na ogled na Krakovskem nasipu)
  • izvedba posveta Izzivi in priložnosti urbanega čebelarjenja v MOL in širše, ki je v izvedbi Zavoda Medtem in Društva Urbani čebelar ob finančni podpori Mestne občine Ljubljana in BTC potekala v BTC City Ljubljana.
  • vzpostavljena je bila Dežurna služba za pobiranje rojev v mestu, kjer so moči združili čebelarji, Gasilska brigada Ljubljana Krizni center (112). Meščane smo obvestili, kako naj reagirajo v primeru, če opazijo roj in na koga naj se obrnejo. Na ta način obveščamo in osveščamo meščane o čebelah in o njihovih naravnih pojavnostih ter zgledno sproti rešujemo problematiko rojenja v mestu.

Čebelja pot je prepoznavna tudi v mednarodnem merilu. Za ta projekt smo prejeli naziv URBACT dobre prakse.

Čebeljo pot odlikuje moč doseganja sinergičnih učinkov, ki se kažejo kot krasni rezultati – učni čebelnjak ČD Barje, postavitev čebeljih stojišč v Parku Tivoli, Medeno doživetje v Slovenskem etnografskem muzeju, skrb za promocijo avtohtonih medovitih rastlin v izvedbi botaničnega vrta, kulinarična ponudba Hotela Park z medenimi sladicami…

cebelja pot5

Za promocijo čebelarstva in čebeljih produktov skrbimo tudi z vsakoletnim Medenim dnevom in Tednom medenih sladic. Gradimo most med čebelarji in meščani in dvigujemo zavest o pomenu čebel za naše preživetje. Ob tem čebele povezujemo še z dvema področjema – s samooskrbo in z ohranjanjem biodiverzitete.

Celovito predstavitev Čebelje poti si lahko ogledate tukaj.