Izvajanje participativnega proračuna

V Mestni občini Ljubljana že tri mandate izvajamo participativni proračun

V vseh treh mandatih Zorana Jankovića aktivno spodbujamo in udejanjamo participacijo Ljubljančank in Ljubljančanov.

Na pobudo župana smo že leta 2007 uvedli Dan odprtih vrat, kjer prebivalke in prebivalci županu osebno predstavijo svoje predloge, pripombe in pobude. Doslej je župan tako sprejel že več kot 27.000 Ljubljančank in Ljubljančanov in je neposredno (»iz prve roke«) seznanjen s težavami in izzivi prebivalcev na terenu, ter jih aktivno in ažurno rešuje.

S predstavniki četrtnih skupnosti se srečujemo na rednih mesečnih srečanjih in skladno z izraženimi potrebami, pobudami in zmožnostmi dogovorimo izvedbo tako manjših kot tudi velikih projektov v četrtnih skupnostih (npr. nove zelenice, šolska, vrtčevska in ostala igrišča, celostno prenovo ulic in cest - vključno s prenovami celotne infrastrukture, prenove in razširitve pokopališč, prenove zdravstvenih domov, gradnjo četrtnih centrov itd.) kar dokazuje, da v Ljubljani uspešno udejanjamo načela participativnega proračuna.

Od leta 2007 smo samo za izvajanje nalog četrtnih skupnosti v proračunu zagotovili 5,2 milijona evrov, od tega so četrtne skupnosti za izvedbo malih del skupaj porabile 1,3 milijona evrov.

Poleg tega četrtne skupnosti na podlagi predlogov občanov in drugih v četrtni skupnosti oblikujejo seznam projektov in potreb. Vse prejete predloge pregledamo in oblikujemo na svetih ČS. To velja tako za mala dela ČS ali projekte, ki jih izvedejo ČS same, kot tudi za projekte, ki jih ČS predlagajo županu in mestni upravi.

Dodatne pobude in predloge prejemamo ter jih aktivno rešujemo na mnogih srečanjih z Ljubljančani na terenu, javnih razpravah in predstavitvah, preko interaktivnega portala Pobude občanov (doslej prejeli že več kot 23.000 pobud) ter tudi preko družbenih omrežij.