Publikacije MOL

 • Likovni in literarni natečaj na temo varstva okolja

  Zavod za varstvo okolja je jeseni leta 2001 v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport MOL izvedel likovni in literarni natečaj na temo varstva okolja.

 • Poročilo o stanju okolja 2000

  Poročilo o stanju okolja 2000 daje celovito sliko okolja v Mestni občini Ljubljana. Zajema področja, kot so zrak, vode, tla, odpadki, naravno okolje in hrup. V poročilu so zbrani ne samo rezultati dela Zavoda za varstvo okolja, ki je bil formalno ustanovljen l. 1995, ampak tudi prizadevanj v preteklosti, ki so kakorkoli prispevala k čistejšemu okolju Mestne občine Ljubljana.  

  poso2000.pdf (pdf, 7,6 MB)

 • Poročilo in pregled dejavnosti Urada za mladino MOL v letu 2001

 • Letno poročilo marec 1999 - februar 2000

 • Letno poročilo marec 1999 - februar 2000

 • Igrica Mladi ekolog raziskuje okolje

  Mladi ekolog raziskuje okolje je ekološko zasnovana družabna igrica, ob kateri naj bi otroci na igriv način spoznavali nekatere najbolj pereče ekološke probleme, s katerimi se vsakodnevno soočamo. Ob tem naj bi se otroci naučili, da lahko prav vsakdo z majhnimi dejanji prispeva k varovanju okolja.

  Želimo si, da bi se otroci in njihovi vzgojitelji ter učitelji ob igrici zabavali in obenem nekaj trenutkov namenili razmišljanju, kako ravnati v posameznih primerih, da bo naše okolje zdravo in prijetno.

  igrica.pdf (pdf, 496 KB)

 • Poročilo in pregled dejavnosti Urada za mladino MOL v letu 2000

 • Letno poročilo marec 1998 - februar 1999

 • Letno poročilo marec 1998 - februar 1999

 • Mokrišče V Produ - oaza na obrobju Ljubljane

  Zgibanka predstavlja mokrišče, ki leži v neposredni bližini naselja Zgornji Kašelj, in sicer na spodnji terasi reke Ljubljanice. V dveh mrtvicah, od katerih je ena še vedno povezana z reko Ljubljanico, so se kljub človekovim posegom ohranili življenjski prostori, v katerih se pojavljajo izjemno zanimive živalske in rastlinske vrste, med katerimi so nekatere v Sloveniji zelo redke.
  Izvod zgibanke je na razpolago samo v tiskani obliki!