Publikacije MOL

 • Letno poročilo marec 1999 - februar 2000

 • Letno poročilo marec 1999 - februar 2000

 • Igrica Mladi ekolog raziskuje okolje

  Mladi ekolog raziskuje okolje je ekološko zasnovana družabna igrica, ob kateri naj bi otroci na igriv način spoznavali nekatere najbolj pereče ekološke probleme, s katerimi se vsakodnevno soočamo. Ob tem naj bi se otroci naučili, da lahko prav vsakdo z majhnimi dejanji prispeva k varovanju okolja.

  Želimo si, da bi se otroci in njihovi vzgojitelji ter učitelji ob igrici zabavali in obenem nekaj trenutkov namenili razmišljanju, kako ravnati v posameznih primerih, da bo naše okolje zdravo in prijetno.

  igrica.pdf (pdf, 496 KB)

 • Poročilo in pregled dejavnosti Urada za mladino MOL v letu 2000

 • Letno poročilo marec 1998 - februar 1999

 • Letno poročilo marec 1998 - februar 1999

 • Mokrišče V Produ - oaza na obrobju Ljubljane

  Zgibanka predstavlja mokrišče, ki leži v neposredni bližini naselja Zgornji Kašelj, in sicer na spodnji terasi reke Ljubljanice. V dveh mrtvicah, od katerih je ena še vedno povezana z reko Ljubljanico, so se kljub človekovim posegom ohranili življenjski prostori, v katerih se pojavljajo izjemno zanimive živalske in rastlinske vrste, med katerimi so nekatere v Sloveniji zelo redke.
  Izvod zgibanke je na razpolago samo v tiskani obliki!

 • Letno poročilo 1997