Publikacije MOL

 • Zgibanka ob Dnevu brez avtomobila, 22. september 2003

  Ob Evropskem tednu mobilnosti od 16. do 22. septembra ter Dnevu brez avtomobila 22. septembra 2003 smo izdali zgibanko, v kateri so navedena nekatera dejstva v zvezi s hrupom. Le-ta namreč postaja vse bolj pomemben dejavnik onesnaževanja okolja, ki prizadene največ ljudi. V zgibanki smo opozorili na to, da je promet glavni vir hrupa, in kartografsko predstavili stanje obremenjenosti s hrupom v mestnem središču.

  zgibanka-dba03.pdf (pdf, 356 KB)

 • Zgibanka ob Dnevu brez avtomobila, 22. september 2006

  Ob letošnji akciji Teden mobilnosti in Dan brez avtomobila smo na Zavodu za varstvo okolja izdali zgibanko o prometu in posledicah, s katerimi obremenjujemo okolje, v katerem živimo. Promet je namreč glavni vir onesnaževanja zraka v mestu, hkrati pa tudi glavni povzročitelj prekomernega hrupa, ki vse bolj onesnažuje okolje in prizadene največ ljudi. 
  Na Zavodu za varstvo okolja spremljamo stanje zraka s pomočjo okoljskega merilnega sistema, ki stoji na lokaciji pri Figovcu in ki dejansko meri prometno onesnaženje zraka. V zgibanki smo merilni sistem predstavili na poljuden način, opozorili na najbolj problematična onesnaževala iz prometa ter navedli nekaj ukrepov, ki jih lahko z malce spremenjenim načinom življenja izvajamo prav vsi. Le tako bomo dihali manj onesnažen zrak in zmanjšali hrup v mestu. Zgibanko smo izdali v nakladi 1500 izvodov in jo posredovali tako šolarjem kot tudi širši javnosti.  


  plakat-dba06.pdf (pdf, 2,1 MB)

 • Zgibanka ob Dnevu brez avtomobila, 22. september 2007

  Na Oddelku za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana smo v letu 2007 v akciji Evropski teden mobilnosti in Dan brez avtomobila izdelali poučno zgibanko o posledicah prekomernega prometa na stanje okolja in zdravje ljudi. Promet je namreč eden izmed glavnih virov onesnaževanja zraka v mestu, vzrok podnebnih sprememb, glavni vir obremenjevanja okolja s hrupom, zaradi prometnih nesreč pa vsako leto ogromno ljudi utrpi telesne poškodbe, pogosto pa se nesreče končajo tudi z izgubo življenja.

 • Zgibanka ob Dnevu brez avtomobila, 22. september 2008

  Tudi letos smo izdali zgibanko, ki tematsko sovpada z osrednjo temo Evropskega tedna mobilnosti – zadihajmo s polnimi pljuči.
  Z letošnjo zgibanko želimo opozoriti na velik vpliv zelenih površin na kakovost zraka v mestih. Zgibanka vsebuje veliko zanimivih podatkov o zelenih površinah v Ljubljani.

 • Zloženka Cepljenje

  Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v državi najnižja precepljenost z obveznimi cepivi v Ljubljani, kjer je precepljenost padla že pod 90 %, kar že pomeni nevarnost za epidemijo. To zloženko smo pripravili z željo, da občanke in občane Mestne občine Ljubljana opozorimo na izjemen pomen cepljenj, ki so po zakonu obvezna in brezplačna.

 • Zloženka Za starejše 2017

  Z željo, da bi starejšim občankam in občanom Mestne občine Ljubljana, pa tudi njihovim svojcem, prijateljem in ostalim, na enem mestu ponudili čim več informacij o storitvah s področja zdravja in socialnega varstva, ki so jim namenjene, smo pripravili pričujoče besedilo. Upamo, da bodo zbrani podatki v pomoč vsem pri ohranjanju in vzdrževanju kondicije v jeseni življenja.