Publikacije MOL

 • Akcijski načrt izboljšanja okolja za rast inovacijske kulture in uporabo znanja v prestolnici in v Sloveniji v obdobju 2007-2013

  V dokumentu so prikazane prednosti in pomanjkljivosti inovacijske kulture ter uporabe znanja v Sloveniji in Ljubljani. Podani so štirje predlogi za izboljšanje sistemskega okolja za uspešno izvajanje inovacij v podjetjih in deset predlogov, ki predstavljajo potrebni nabor shem storitev za izboljšanje inovacijske kulture.

 • Abstract of Research Report Youth Voluntary Work in Ljubljana

 • Abstract of Research Report Young people and free time in Ljubljana

 • 365 dni boja proti nasilju nad ženskami v Ljubljani

  Mestna občina Ljubljana že leta opozarja na možne izhode iz okolij in situacij, v katerih vlada nasilje. Tako smo tudi ob letošnjih mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami izdali publikacijo, s katero opozarjamo na še vedno prisoten in pereč problem.
  Zavedanje in prepričanje, da je ne samo nasilje nad ženskami, temveč vsakršna oblika nasilja nedopustna in nesprejemljiva, morata postati splošna vrednota, ki ju bomo skupaj negovali.

 • 2007 - 2017: Od vrtca do šole

  V publikaciji so zbrani največji dosežki na področju investicij in investicijskega vzdrževanja v vrtcih in osnovnih šolah v Ljubljani med leti 2007 in 2017.

 • 15 let štipendiranja nadarjenih v Ljubljani

  Mestna občina Ljubljana je izdala almanah "15 let štipendiranja nadarjenih v Ljubljani". Celovit pregled področja sta pripravili Nada Breznik in Monika Pavšer v sodelovanju s štipendisti Blažem Boldinom in Evo Remec, ki sta ga oblikovala, ter Katjo Klopčič Lavrenčič, ki ga je lektorirala.