8. seja Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v MOL

Klub 15, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 15. 1. 2020 / 16:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 7. seje Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v MOL

  2. Tekoče zadeve na področju varstva pravic najemnikov stanovanj v MOL

  3. Vprašanja in pobude Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v MOL za JSS MOL

  4. Brezplačno pravno svetovanje za potrebe Sveta za varstvo pravic najemnikov MOL za leto 2020 in 2021

  5. Pripombe in predlogi

Zapisnik