1. korespondenčna seja Statutarno pravne komisije

korespondenčna seja, 19. 10. 2012 / 16:00

Dnevni red

  1. Obravnava gradiva za 19. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

    • (Povezava)

    Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

Zapisnik