1. seja Statutarno pravne komisije

Klub 15, Magistrat, Mestni trg 1, 16. 12. 2010 / 14:00

Dnevni red

  1. Imenovanje podpredsednika Statutarno pravne komisije

  2. Potrditev zapisnika 42. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Potrditev zapisnika 41. seje Statutarno pravne Komisije

  4. Obravnava gradiva za 2. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  5. Razno

Zapisnik