10. seja Statutarno pravne komisije

Banketna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 24. 11. 2011 / 14:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 9. seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 11. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Razno

Zapisnik