14. seja Statutarno pravne komisije

Klub 15, Magistrat, Mestni trg 1, 19. 4. 2012 / 14:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 13. redne seje in 4. izredne seje Statutarno pravne komisije

    Gradivo

  2. Obravnava gradiva za 15. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Razno

Zapisnik