15. seja Statutarno pravne komisije

Klub 15, Vinska klet, Mestni trg 1, 23. 6. 2016 / 14:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 14. redne seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 17. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Razno

Zapisnik