15. seja Statutarno pravne komisije

v KLUBU 15, Magistrat, Mestni trg 1, 23. 5. 2012 / 14:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 14. seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 16. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Razno

Zapisnik