16. seja Statutarno pravne komisije

Klub 11, Mestna hiša, Mestni trg 1, 22. 9. 2016 / 15:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 15. redne seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 18. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Razno

Zapisnik