16. seja Statutarno pravne komisije

BANKETNA DVORANI, Magistrat, Mestni trg 1, 5. 7. 2012 / 14:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 5. izredne seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 17. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Razno

Zapisnik