17.seja Statutarno pravne komisije

KLUBU 15, Magistrat, Mestni trg 1, 20. 9. 2012 / 14:00

Dnevni red

  1. 1.Potrditev zapisnika 15. in 16. redne ter 6. izredne seje Statutarno pravne komisije

  2. 2.Obravnava gradiva za 18. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

Zapisnik