19. seja Statutarno pravne komisije

Klub 11, Mestna hiša, Mestni trg 1, 15. 12. 2016 / 14:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnikov 17. redne in 2. korespondenčne seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 21. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Razno

Zapisnik