2. seja Statutarno pravne komisije

Klub 15, Mestna hiša, Mestni trg 1, 15. 1. 2015 / 16:30

Dnevni red

  1. Imenovanje podpredsednika Statutarno pravne komisije

  2. Potrditev zapisnika 1. seje Statutarno pravne komisije

  3. Obravnava gradiva za 3. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  4. Razno

Zapisnik