2. seja Statutarno pravne komisije

Banketna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 26. 1. 2011 / 16:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 1. seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 3. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Razno

Zapisnik