20. seja Statutarno pravne komisije

Banketna dvorana, Magistrat, mestni trg 1, 13. 12. 2012 / 14:00

Dnevni red

  1. 1.Obravnava gradiva za 21. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  2. 2. Razno

Zapisnik