23. seja Statutarno pravne komisije

Klub 15, Magistrat, Mestni trg 1, 14. 3. 2013 / 14:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnikov 8. izredne seje in 22. seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 24. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Razno

Zapisnik