25. seja Statutarno pravne komisije MS MOL

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 14. 10. 2021 / 14:45

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 24. seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 26. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Mnenje Statutarno pravne komisije glede neupoštevanja določb Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana na 25. seji mestnega sveta

  4. Razno