26.seja Statutarno pravne komisije

Klub 15, Magistrat, Mestni trg 1, 4. 7. 2013 / 14:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnikov 23., 24. in 25. seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 27. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Razno

Zapisnik