27. seja Statutarno pravne komisije

Klub 11, Mestna hiša, Mestni trg 1, 12. 9. 2013 / 14:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 26. seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 28. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Razno