28. seja Statutarno pravne komisije

Rdeča dvorana, Magistrat, Mestni trg 1,, 7. 11. 2013 / 13:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 27. seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 29. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Razno