31. seja Statutarno pravne komisije

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, 6. 3. 2014 / 14:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnikov 29. in 30. seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 32. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Razno

Zapisnik