32. seja Statutarno pravne komisije

Klub 15, Mestna hiša, Mestni trg 1, 9. 4. 2014 / 15:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnikov 29., 30. in 31. seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 33. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Razno

Zapisnik