33. seja Statutarno pravne komisije

Klub 15, Mestna hiša, Mestni trg 1, 8. 5. 2014 / 14:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 32. seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 34. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Razno

Zapisnik